Hem
Ivösjön

Ivösjön

togs maj 2020

Foto: Marie Petersson, SGS


Skräbeåns vattenvårdskommitté skall administrera den samordnade recipientkontrollen i hela Skräbeåns avrinningsområde.


Skräbeåns vattenvårdskommitté bildades 1966.

Kommittén tog initiativ till att bilda Skräbeåns vattenråd 2009.

Den är nu en av flera medlemmar i vattenrådet.


Varje år sammanställs resultat från kontrollen av avrinningsområdets sjöar och vattendrag i en rapport (se vårt arkiv).

Vart tredje år genomförs en mer noggrann och omfattande långtidsutvärdering.

Skräbeåns vattenvårdskommitté reviderar kontinuerligt

kontrollprogrammet för att uppfylla gällande lagstiftning och bestämmelser.